PRODUKTY

LYOFILIZOVANÉ CHILLI

Lyofilizace je poměrně nový postup používaný k uchovávání dobrých vlastností určitých druhů potravin. Jedná se o postup, při kterém dojde k hlubokému a rychlému podchlazení potravin. Při tomto prudkém podchlazení dochází současně k vymrzání vody a tím sušení produktu.
 
Na rozdíl od sušení v teplém prostředí, kdy může dojít k degradaci vitamínů a vyprchání aromatických látek, během sušení mrazem zůstávají vitamíny i aromata ve výsledném produktu v původním stavu a množství a neztrácí tak ani při delším skladování na své kvalitě.

Naše produkty získávají ocenění

Great Taste je ocenění udělované
na výroční soutěži ve Velké Británie,
naše produkty pravidelně
získavají uznání na této soutěži
Great Taste Awards
Prestižní soutěž pálivých
omáček v USA,
na které jsou
naše výrobky oceňovány.
International Flavor - Flave awards
Nově maše produkty
získaly také ocenění
ze soutěže pořádané
Cliffton Chilli Club .
National chilli awards